-    Decal được in thông tin, hình ảnh chi tiết và được bế cắt hình dạng theo yêu cầu khách hàng sau đó được quấn thành cuộn.

-    Sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, trong dây chuyền đóng gói tự động ...

Tem Nhãn in màu

  • Xuất xứ: ABC
  • Tình trạng: Còn hàng

Sản phẩn liên quan

Tem Nhãn Nhượm màu

Tem Nhãn Nhượm màu

-    Giấy decal được nhượm màu và bế theo kích thước tem nhãn sau đó được quấn thành cuộn ..

Tag: Tem Nhãn in màu